Hallon och hallonodling

Gul Antwerpen

pics/gul_antwerpen-s.jpg
Gul Antwerpen är en 200 år gammal sort. Den är omskriven i Handbok i svenska trädgårdsskötseln utgiven 1872 på Erik Lindgrens förlag (författarens eget).

Vi har fått sorten genom en kund som var här för några år sedan. Den har medelstora och mycket söta frukter enligt boken, och det är också vår uppfattning. Den ser även ut att vara rikbärande.

Om vi kommer att föröka den är inte så säkert. Många sorter vill vi ju ha som genbank men det tar sin tid och kostar för mycket med rensning och testning. Och att sedan införa ännu en ny (gammal) sort är också mycket tidskrävande. Vi får se hur det blir.
Copyright © 2003-2024 Crucial Point AB